OFERTA ŞCOLII
PLAN DE ŞCOLARIZARE 2011 – 2012

CURS DE ZI:
1. FILIERA TEORETICĂ
PROFIL REAL
- SPECIALIZARE: MATEMATICĂ – INFORMATICĂ: CLASELE IX – XII
CURS F.R.:
1.  FILIERA TEORETICĂ
PROFIL REAL
- SPECIALIZARE: MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
- CLASA A IX-XI  MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
2. FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC
- SPECIALIZARE:
- CLASELE A XII-A ŞI A XIII-A: TEHNICIAN ELECTROTEHNIST
- 4 CLASE RUTĂ DIRECTĂ
CURS SERAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC
- SPECIALIZARE
- CLASA A XII-XIV TEHNICIAN ELECTROTEHNIST
- 9 CLASE RUTĂ PROGRESIVA