BAZA DIDACTICO – MATERIALĂ

  În urma unei preocupări permanente din partea tuturor factorilor implicaţi şi printr-un management performant, baza didactico – materială, aspectul interior şi exterior al şcolii noastre s-au îmbunătăţit şi modernizat an de an, asigurând un climat favorabil desfăşurării în condiţii optime a întregii activităţi din unitatea noastră şcolară.

A. LABORATOARE ŞI CABINETE
1. Laborator de Fizică
2. Laborator de Chimie – Biologie
3. Laborator A.E. L.
4. Laborator de Informatică
5. Cabinet de Limba şi literatura română
6. Cabinet de Limbi moderne
7. Cabinet de Istorie
8. Cabinet de Geografie
9. Cabinet de Matematică
10. Cabinet de Religie

B. BAZA SPORTIVĂ
- 2 terenuri de handbal bitumizate pe care se suprapun un teren de volei şi un teren de tenis de câmp
- sală de sport modernă
- sală fitness
C. CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
incluzând şi biblioteca şcolară cu aprox. 12 mii de volume
D. ALTE DOTĂRI
-   tablă interactivă
-  camere video
-  videoproiectoare
-  aparate foto digitale
-   televizoare
-  DVD playere
-  casetofoane cu CD
-  Imprimante, copiatoare,  scannere,  fax
-  Calculatoare, 8 laptopuri, conexiune Internet
-  staţie de amplificare
- aparatură şi material didactic de specialitate pentru fiecare laborator şi cabinet în parte