SCURT ISTORIC

În Şuncuiuş există  4 şcoli, un liceu şi două grădiniţe cu program normal: una în Şuncuiuş şi una în Bălnaca.  De-a lungul timpului, în localitatea Şuncuiuş, ca în mai toate satele României, învăţământul s-a impus cu paşi mărunţi şi multe greutăţi. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, şcoala funcţiona pe lângă biserică. În anul 1874, prin strădania locuitorilor acestei aşezări, se constituie primul lăcaş de învăţământ cu ziduri din piatră, în care funcţionează până în anul 1955 clasele I-IV, care au fost extinse ulterior prin înfiinţarea claselor V-VII. Pentru că numărul de copiii era în creştere, s-a impus construirea a încă unei clădiri în care, începând cu anul 1965, s-a desfăşurat învăţământul cu clasele I-VIII. În anul 1973 s-a construit localul nou al şcolii, cu un etaj, fiind amenajat cu apă, canalizare, energie electrică şi încălzire centrală. Până în anul 1984 aici funcţionează  învăţământul cu clasele I-VIII, respectiv I-X. Din anul 1985, în incinta şcolii noi funcţionează  şi clasele de seral de la Grupul Şcolar „Alexandru Roman” Aleşd. În 1991 unitatea se transformă în Liceul Teoretic Şuncuiuş. Din 1991 până în prezent, profilul claselor  la învăţământ liceal a fost:  Mecanic minier, Electrotehnic, Matematică-fizică, Matematică-informatică şi Protecţia mediului. Liceul din Şuncuiuş dispune de o bază materială  bine întreţinută, bază sportivă, sală de sport, bibliotecă,  şi un  corp didactic bine pregătit şi dedicat unei bune formări a elevilor care optează pentru a-şi continua studiile  în comună. Grupul Şcolar din Şuncuiuş are angajat un număr de 34 de cadre didactice la cele patru cicluri de învăţământ. De asemenea, tot în satul Şuncuiuş, respectiv în cătunul Pojorâta  mai funcţionează o şcoală cu clasele I-IV cu predare simultană, deoarece numărul de elevi este foarte redus. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi la şcolile din cătunul Cărmăzan – sat Zecehotare şi Chirămaş – satul Bălnaca.  În satele Bălnaca şi Zecehotare,  există şi câte o şcoală cu clasele I-VIII.
Totuşi, cea mai importantă unitate de învăţământ a comunei  rămâne liceul din Şuncuiuş, cu două profile, Matematică-informatică, cu clase la zi şi învăţământ liceal cu frecvenţă redusă, profil Electrotehnic.